Орална хирургия

– хирургична екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби
– разкриване на зъб с цел ортодонтско лечение
– отстраняване на кисти
– алвеоларни корекции
– костни регенерации
– тъканна регенерации
– отстраняване на доброкачествени тумори в устната кухина с биопсия
– Simus lift
– Piezon хирургия
– Laser

Fraenectomy

Букален фибром

Хирургично остраняване на киста във следствие на излязъл материал от апекс

Хирургична екстракция на корен след фрактура

Хирургична екстракция на ретиниран мъдрец

Хирургична екстракция с отстраняване на киста