Екипът

 • Теодорос Никас
  Стоматолог
  Теодорос Никас
  Стоматолог

  Роден през 1967г. в гр.Нюрнберг – Германия

  • завършил Стоматологичен университет в гр. Солун – Гърция.
  • специализирал хирургия в гр.Солун и едногодишен курс в UCLA и многобройни семинари.
  • бил е за 13год. TEACHING MENTOR на BIOMED i3
  • упражнявал професията като лекар по дентална медицина за 4 год. в кабинет на професор от стоматологичния университет в гр.Солун.
  • упражнявал професията като стоматолог-хирург в частният си кабинет от 1999 г. до 2014 г. в Гърция.
  • от 2014 год. до днес упражнява професията си като стоматолог-хирург в гр.Плевен.
  • има удостоверения да упражнява професията си в Гърция, Германия и България.
  • Владее свободоно Български, Гръцки, Немски и Английски език.
 • Нина Димитрова
  Мед. Сестра
  Нина Димитрова
  Мед. Сестра

  Родена през 1975г. в гр.Плевен

  • завършила медицинески колеж през 1999г. в гр.Плевен.
  • работила като мед.сестра в Дом майка и дете в гр.Плевен до 2000г.
  • работила като мед.сестра в окръжна болница в гр.Аргос – Гърция.
  • последните 10 год. упражнява професията си като помощник стоматолог в кабинет на д-р Т. Никас.
  • от 2004 до 2014год. работи като помощник стоматолог в частен кабинет на д-р Т. Никас в Гърция.
  • от 2014 до днес упражнява професията си в стоматологичен кабинет на д-р Т. Никас – гр .Плевен.
  • има удостоверение да упражнява професията си в Гърция и България.