Стоматологична Патология

  • Диагностициране на тумори – доброкачествени и злокачествени
  • Диагностициране на общи заболявания изразени в устната кухина “Oral Pathology”