Имплантология

Революцията в стоматологията !
Нашите двадесет годишен опит и непрекъснатото подновяване на познанията ни в тази област осигурява най-добрия терапевтичен ефект в зависимост от проблема.
– immediate placement
– bone and tissue regeneration
– immediate loading
– sinus lift
– bone augmentation
– 3D printing

Immediate Placement

Bone and Tissue Regeneration

Immediate Loading

Sinus Lift With Osteotome

Maxillary Sinus Lift

Bone Augmentation – Вариант 1

Bone Augmentation – Вариант 2

3D printing