Ендодондия

Една от основните области на денталната наука.Правилното лечение осигурява дългото запазване на зъба в устата.
На практика Ние обръщаме специално внимание в тази област.
Не използваме материали като АРСЕН който е силно токсичен !
– Лечение на коренов канал с Protaper
– Запечатване със System B и Obtura II
– Лечение на перфорации с MTA
– Микроскопско лечение

Кореново релечение под микроскоп !

Разликата между неправилна и правлина ендотерапия !